Home/Nationaal transport
Nationaal transport2018-10-09T20:19:27+00:00

Nationaal Transport

Vervoer van uw lading door heel Nederland

Vraag direct de laagste prijs op

Distributie door Nederland van uw binnen gekomen lading kan op verschillende manieren worden verzorgd. Het is mogelijk om vanuit de haven of luchthaven rechtstreeks naar de klant te vervoeren.
Goederen die eerst moeten worden gecontroleerd, gesorteerd of een bewerking moeten ondergaan kunnen ook via het magazijn in Waddinxveen worden geleverd.

Distributie LCL import

Transport Colvan Groupage lading dat in Rotterdam wordt gelost kan de volgende dag op iedere bestemming binnen Nederland worden afgeleverd. Het opladen van de lading in het Rotterdamse havengebied gaat gepaard met het voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de vracht zijn ingeklaard of onder douanetoezicht zijn geplaatst, lossingskosten moeten zijn betaald om de vracht vrij te stellen en er moet zo nodig ter plekke loodshuur worden voldaan.

Hiervoor werken wij samen met vervoerders die hier hun specialiteit van hebben gemaakt.

Als expediteur-import behoudt Colvan International Forwarding de regie over de gehele afhandeling zodat onnodige vertragingen, wachturen en loodshuren worden voorkomen.

Direct een offerte aanvragen

Collecteren LCL export

Groepage lading bestemd voor export zal eerst naar de Rotterdamse haven moeten worden overgebracht. Het aanleveren van de lading gaat ook hier gepaard met de nodige douane- en aanleverformaliteiten. Tijdafspraken maken met groepageloodsen is lastig, waardoor het zelf aanleveren van lading wachttijd tot gevolg kan hebben. De vervoerders waar Colvan mee werkt komen dagelijks meerdere zendingen te gelijk aanleveren en kennen de aanleverprocedures als geen ander. Het gebeurt dan ook maar zelden dat wij wachtkosten moeten berekenen.

Colvan verzorgt dus niet alleen uw groepage zeevrachtverschepingen, maar haalt de zending bij u op en zorgt voor een probleemloze aanlevering bij de groepageloodsen in Rotterdam

Nationale Containertrucking

Verstuurt u containers vanuit Rotterdam en maakt u gebruik van de expertise van Colvan International Forwarding om de juiste rederij te boeken dan is het prettig als de lege container op tijd en op de juiste plaats van belading wordt neergezet. Vanaf iedere laadplaats in Nederland verzorgt Colvan de containertrucking. Chauffeurs met jarenlange ervaring rijden uw container naar de uitgaande containerterminal en zorgen voor een probleemloze aanlevering. Om te voldoen aan de voorschriften met betrekking tot “Verified Gross Mass” (VGM) kunnen containers ook eerst gewogen worden voordat ze worden ingeleverd op de uitgaande terminal. Colvan regelt de trucking van Dry Freight containers maar ook Reefer-, Open Top- en Flat Rack containers.

Het aanleveren van uitgaande containers gaat alleen probleemloos als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo zal de douane-documentatie in orde moeten zijn en er een aanmelding moeten plaatsvinden in het systeem van Portbase.

Alle containers worden electronisch voorgemeld om zo veel mogelijk wachttijden te voorkomen.

Komen uw importcontainers in Rotterdam aan dan wilt u een vlotte douane-afhandeling en een snelle aanlevering van uw container op de gewenste plaats van bestemming.
Colvan International Forwarding is door de douane AEO gecertificeerd en daarmee erkend als bekwaam, veilig en betrouwbaar.
In de praktijk betekent dit dat de mate van fysieke controle op de door Colvan ten invoer aangegeven goederen aanzienlijk kleiner is dan bij niet gecertificeerde douane-expediteurs.
Als importeur kunt u hier uw voordeel mee doen.
Is uw container door de douane vrij gegeven, dan wilt u ook snel over de inhoud beschikken.
Colvan werkt met betrouwbare containertruckers die garant staan voor een snelle en probleemloze aanlevering van uw importcontainer. U krijgt twee uur de tijd om de container zonder wachturen te lossen. Daarna brengt de chauffeur de lege container naar een aangewezen depot.

Het niet tijdig uithalen van import-containers na binnenkomst zeeschip kan leiden tot demurrage-kosten. Het niet tijdig inleveren van lege containers na lossing kan leiden tot detentie-kosten.
Dit zijn kosten die maar zelden ontstaan als de gehele afhandeling van uw containers goed wordt voorbereid en met volle aandacht wordt afgehandeld. Colvan International Forwarding heeft hier ruime ervaring in en handelt altijd pro-actief om er voor te zorgen dat demurrage en detentie zo veel mogelijk worden voorkomen.

Direct een offerte aanvragen

Distributie luchtvracht import

Luchtvracht die na aankomst is vrijgemaakt bij de douane kan in de regel de volgende dag door heel Nederland worden afgeleverd. Heeft de zending echt heel veel spoed dan kan er altijd nog een koerier worden ingezet voor directe levering op dezelfde dag.
Colvan regelt het zoals u het wenst.

Collectering luchtvracht export

Boekt u luchtvracht export via Colvan International Forwarding dan zal de lading op Schiphol moeten worden aangeleverd. Ook hier maakt Colvan het u gemakkelijk en regelt de pick-up van uw luchtvracht exportzendingen en levert ze aan bij de aanleverloodsen van de uitgaande luchtvaartmaatschappijen.

Is mijn lading verzekerd tegen schade, verlies en diefstal?2018-09-18T11:38:31+00:00

De vervoerder is beperkt aansprakelijk voor schade aan de goederen of schade als gevolg van geheel of gedeeltelijk verlies of schade als gevolg van vertraging in de aflevering.
De schadevergoeding volgens AVC-condities is maximaal € 3,40 per kg.
De schadevergoeding volgens CMR-condities is maximaal SDR 8,33 per kg.
Voor de complete tekst verwijzen wij naar de AVC-condities voor nationaal transport en de CMR-condities voor internationaal transport.

Hoeveel tijd is er om een container te lossen of te laden voordat wachturen worden berekend?2018-09-18T11:38:41+00:00

De prijs van een containerrit wordt bepaald door het aantal kilometers en de tijd die een chauffeur nodig heeft om de rit uit te voeren. In de prijs zijn twee uren opgenomen voor het lossen of laden van de container. Wordt deze tijd overschreden dan kunnen extra wachturen, of gedeelten ervan, worden doorberekend.

De container stinkt, wat nu?2018-09-18T11:38:50+00:00

Bij export zal de lege container al bij het uithalen op de terminal worden gecontroleerd of de container stankvrij is. Mocht een lege container toch niet stankvrij worden aangeboden dan moet onmiddellijk worden gestopt met laden en contact worden opgenomen met Colvan. Colvan zal de vervoerder en de rederij hierover inlichten en zorgen dat er een ander container wordt aangeboden.
Bij Import moet er onmiddellijk worden gestopt met lossing en dient er contact te worden gelegd met Colvan. Als de container dusdanig stinkt dat het ongezond lijkt om verder te lossen, of dat het aantoonbaar schade veroorzaakt aan goederen of lossend personeel in de container, zal Colvan de vervoerder en de rederij hierover inlichten en de rederij de gelegenheid geven om een schade-expert en gasdokter langs te sturen. Lukt dit niet binnen een acceptabele tijd dan zal de rederij dit aangeven en zal Colvan een gasdokter regelen.
De eventuele schade aan goederen en container moet worden vastgelegd in een rapportage en er dient een aantekening te worden gemaakt op de vrachtbrief. Zo mogelijk completeren door het maken van foto’s.
Colvan International Forwarding zal de vervoerder of rederij aansprakelijk stellen voor de eventuele schade.

De containerverzegeling ontbreekt, wat nu?2018-09-18T11:39:00+00:00

Op de Bill of Lading staat het zegelnummer vermeld. Dit zegel moet door de geadresseerde gecontroleerd worden op breuk en overeenkomend zegelnummer alvorens het zegel wordt verwijderd. Bij onregelmatigheden mag het aanwezige zegel niet worden verbroken en dient er onmiddellijk contact te worden gelegd met Colvan om hiervan melding te maken.
Is er helemaal geen zegel aanwezig dan dient dit aan Colvan te worden gemeld en een aantekening op de vrachtbrief worden gemaakt.

Wat is het maximale gewicht dat de container mag wegen?2018-09-18T11:39:10+00:00

Dit is terug te vinden op de container zelf onder “payload”.
Tevens dient er rekening te worden gehouden met de maximum toegestane gewicht van een vrachtwagen in Nederland en in de andere Europese landen bij internationaal containertransport. In Nederland mag dit nooit meer dan 50 ton zijn.
In de praktijk kunnen de maximale payloads van 40ft containers doorgaans wel over de weg vervoerd worden. Echter, twee 20ft containers op één chassis met beiden een maximum payload levert wel een probleem op. Als richtlijn wordt aangehouden dat het totaal van 2 x 20ft niet boven de 28.000 kgs mag uitkomen.

Direct meer informatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Colvan Export