Home/Alle vragen
Alle vragen2018-09-18T12:18:26+00:00

Alle vragen

Verzending door heel Nederland. Dat is Colvan.

Vraag direct de laagste prijs op

Luchtvracht

Wat is een stationsverklaring?2018-09-18T09:40:39+00:00

Dit is een eenmalige verklaring die u als importeur van luchtvracht kunt afgeven aan luchtvaartmaatschappijen en vrachtafhandelaren, waarin u aangeeft dat Colvan uw binnenkomende luchtvracht mag afhandelen.
Colvan International Forwarding regelt dit graag voor u.

Ik vind de totale transittijd huis-huis best lang voor luchtvracht. Hoe komt dat en wat is er mogelijk om dit te verkorten?2018-09-18T09:40:11+00:00

De tijd dat een luchtvrachtzending onderweg is door de lucht, is maar een klein gedeelte van de totale transittijd huis-huis. De meeste tijd gaat zitten in het aanleveren op de luchthaven van vertrek, het verzorgen van de uitvoeraangiften, het lossen van de lading bij aankomst, de invoeraangifte en het afleveren van de lading op plaats van bestemming. Het boeken van directe, meestal duurdere, vluchten verkort de transittijd aanzienlijk. Goede communicatie met Colvan en de afzender of ontvanger van de luchtvracht voorkomt onnodige vertragingen.

Hoeveel uur na landing kan de lading worden afgeleverd?2018-09-18T09:39:11+00:00

Dat hangt af van diverse factoren. Weekend-drukte, vrachtvliegtuig of personenvliegtuig, backlog, beschikbaar loodspersoneel vrachtafhandelaar en eventuele douanecontroles.
Gemiddeld genomen staat de lading de dag na aankomst in de tweede-linieloods en kan het een dag later worden afgeleverd. Lading die dus in het weekend op Schiphol landt, wordt in de regel op dinsdag bij de klant afgeleverd.

Wat is een tweede linie loods?2018-09-18T09:38:51+00:00

Dit is de loods waar de luchtvracht naartoe wordt overgebracht vanuit de eerste linie loods.
Na lossing in de tweede linie loods wordt de douane-aangifte gedaan. Na vrijgave kan de lading vanuit deze loods worden afgeleverd.

Wat is een eerste linie loods?2018-09-18T09:38:30+00:00

Dit is de loods waarin de lading op locatie wordt gezet nadat het is gelost vanuit het vliegtuig.
De lading dient binnen 18 tot 24 uur te worden opgehaald om een goede doorstroming van lading te garanderen en loodshuur te voorkomen.

Hoeveel uur na landing is lading beschikbaar?2018-09-18T09:38:03+00:00

Ondanks de streeftijden van 6 uur voor een personenvliegtuig en 8 uur voor een vrachtvliegtuig, komt het toch ook voor dat het op locatie zetten van de lading langer duurt.
Vracht-afhandelaren zijn afhankelijk van lading aanbod en beschikbaar personeel. Helaas komt het ook voor dat het beschikbaar komen van de lading oploopt tot 18 uur na aankomst van het vliegtuig.

Waarom is een luchtvrachttarief per kg lager voor een zwaardere zending?2018-09-18T09:37:34+00:00

Luchtvrachttarieven worden doorgaans gestaffeld aangeboden. Er zijn dan verschillende tarieven voor zendingen bij meer dan 45, 100, 300, 500 of 1000 kgs. Hoe hoger het gewicht, hoe lager het tarief per kg. Een uitzondering geldt voor luchtvaartmaatschappijen die een flat-rate afgeven. Meestal geldt dan hetzelfde tarief vanaf + 100 kgs.

Waarom fluctueren luchtvrachttarieven?2018-09-18T09:37:11+00:00

Hier is de marktwerking, het spel van vraag en aanbod, in heel zijn hoedanigheid aanwezig. Luchtvaartmaatschappijen volgen het vrachtaanbod op de voet. Naar mate het ladingaanbod toeneemt, neemt de korting die luchtvrachtmaatschappijen op het kilotarief geven, af.
Met name de import vanuit het Verre Oosten is grillig.

Mijn lading is niet aangekomen en lijkt zoek. Wat nu?2018-09-18T09:36:38+00:00

Ondanks geautomatiseerde systemen komt het toch nog voor dat lading zoek raakt.
Niet zelden is dat het gevolg van lading die na aankomst op een luchthaven op een verkeerde locatie wordt gezet. De lading lijkt zoek, maar komt meestal weer boven water na een loods-check. Het is daarom aan te raden om in contact te blijven met Colvan International Forwarding om de resultaten van loods-checks af te wachten. Bij definitieve vermissingen kan de luchtvraatmaatschappij hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Colvan zal u hierbij helpen.

Mijn lading is niet geladen op de geboekte vlucht. Wat nu?2018-09-18T09:36:09+00:00

Luchtvracht heeft meestal een spoedeisend karakter. Daardoor leidt niet verstuurde lading veelal tot problemen voor de opdrachtgever. Helaas komt het toch wel eens voor dat een luchtvaartmaatschappij redenen aandraagt om lading te laten staan voor een volgende vlucht.
Dit kan het gevolg zijn van te veel geaccepteerde lading door de luchtvaartmaatschappij op een bepaalde vlucht. Bij indirecte vluchten is er altijd een risico dat lading blijft staan op een transit luchthaven als gevolg van een backlog. Een enkele keer wordt er voorrang gegeven aan goederen die een extreem spoedeisend karakter hebben en een gemeenschappelijk belang dienen. Gelukkig komt dit niet heel veel voor. Mocht het toch het geval zijn, dan houden wij contact met de luchtvaartmaatschappijen om de lading op de eerstvolgende vlucht af te voeren.

Waar ligt bij luchtvracht het omslagpunt tussen gewicht en volume?2018-09-18T09:35:40+00:00

Voor luchtvracht is een volume ratio van 1:6 van toepassing.
Weegt een cbm luchtvracht minder dan 166,67 cbm dan betaalt men over het volumegewicht.
Weegt een cbm luchtvracht meer dan 166,67 cbm dan betaalt met over het actuele gewicht.

Wordt luchtvracht over gewicht (kgs) berekend of ook over volume (cbm)?2018-09-18T09:35:00+00:00

Standaard wordt luchtvracht per kg afgerekend. Omdat ruimte beperkt is in een vliegtuig en 100 kg veren veel meer ruimte in beslag neemt dan 100 kg lood, is er een volume ratio van 1:6 van toepassing. Simpelweg betekent dit dat er voor iedere cbm vracht minimaal 166,67 kgs in rekening wordt gebracht. Is het daadwerkelijke gewicht per cbm hoger dan 166,67 kgs, dan wordt dat gewicht aangehouden. Dat wat het meest oplevert voor de luchtvaartmaatschappij wordt in rekening gebracht.
Voorbeeld 1 :
1 kist van 120 x 240 x 150 cms weegt 300 kgs. Het volume is dus 4,32 cbm.
Het volume gewicht is dan 4,32 cbm x 166.67 kgs = 720 kgs.
Er zal dus over 720 kgs luchtvrachtkosten worden berekend.

Voorbeeld 2 :
1 kist van 120 x 240 x 150 cms weegt 900 kgs. Het volume is dus 4,32 cbm.
Het volume gewicht is dan 4,32 cbm x 166.67 kgs = 720 kgs.
Er zal dus over 900 kgs luchtvrachtkosten worden berekend.

Wie is er verantwoordelijk voor schade als gevolg van vertraging?2018-09-18T09:34:16+00:00

Het vervoeren van goederen brengt altijd het risico van vertraging met zich mee. Luchtvaartmaatschappijen zullen er steeds alles aan doen om de vluchtschema’s zo goed mogelijk aan te houden, maar er kunnen verschillende omstandigheden ontstaan die tot vertraging leiden. Denk hierbij aan aangepaste vluchtschema’s als gevolg van vertragingen op de luchthaven van vertrek of de luchthaven van aankomst, technische problemen van het vliegtuig of gewoon slecht weer. Bij acceptabele vertragingen zullen luchtvaartmaatschappijen geen enkele aansprakelijkheid accepteren. Colvan adviseert de klant om producten tijdig te versturen en altijd een marge inbouwen om vertragingen op te vangen.

Is mijn lading verzekerd tegen schade en diefstal?2018-09-18T09:33:41+00:00

De lading wordt verstuurd onder de voorwaarden van de Conventie van Montreal. Er is een beperkte aansprakelijkheid en wanneer er de aansprakelijkheid wordt geaccepteerd is de uit te keren vergoeding vaak niet toereikend (SDR 666.67 per collo of SDR 2 per kg indien meer). Daarom raden wij de klant aan een doorlopende transportverzekering af te sluiten of per verscheping te verzekeren. Colvan kan dit voor u regelen.

Regelt Colvan International Forwarding alleen de luchtvracht of ook het hele traject?2018-09-18T09:32:33+00:00

Dat kan beide, maar die keuze is aan de klant. Om lading van huis tot huis te vervoeren is een goede samenwerking met agenten wereldwijd noodzakelijk. Omdat Colvan onafhankelijk is v.w.b het aanstellen van agenten, werken wij uitsluitend samen met gekwalificeerde bedrijven. Toch adviseren wij vaak om bij import de lading FOB te kopen zodat de leverancier controle heeft over de lokale kosten. Bij export adviseren wij de lading tot aan de luchthaven van bestemming te boeken, CFR of CIF. De ontvanger kan dan met zijn vaste agent de inklaring

Zeevracht

Is er altijd een originele Bill of Lading nodig?2018-08-15T19:54:21+00:00

Dat is niet noodzakelijk. Wanneer er voldoende vertrouwen is tussen afzender en ontvanger is het zelfs aan te raden om gebruik te maken van Waybills of te werken met Telex Release.

Wanneer er een Letter of Credit door de bank is afgegeven, wordt er meestal wel geëist dat er een originele Bill of Lading wordt opgesteld.

In die gevallen wordt er door de bank ook instructies gegeven hoe de Bill of Lading moet worden opgesteld. De originele Bill of Lading zal dan ook eerst in concept (Draft) ter goedkeuring aan de bank moeten worden aangeboden.

Wat is een Bill of Lading?2018-08-15T19:54:04+00:00

De Bill of Lading is een officieel document die in beginsel de eigenaar van de lading aangeeft. Op de Bill of Lading staat aangegeven waar de lading uit bestaat, van en naar welke haven er verscheept wordt, en wie de afzender en ontvanger is. Degene die de Bill of Lading in zijn bezit heeft kan beschikken over de lading. Om misbruik te voorkomen dient de  originele Bill of Lading door zowel de afzender als de ontvanger te zijn geendosseerd. De rederij zal de lading niet vrijgeven wanneer de Bill of Lading onvoldoende is geendosseerd. Naast de originele Bill of Lading wordt er steeds meer gewerkt met Waybills. Hierbij is slechts een kopie van de Bill of Lading voldoende om de lading in ontvangst te nemen.

Ook is het mogelijk om de originele Bill of Lading in de haven van vertrek terug te geven aan de rederij met het verzoek om de lading vrij te stellen in de haven van aankomst. In dit geval wordt de originele Bill of Lading voorzien met de opdruk “Telex Release ( Express Bill of Lading)” en geeft de rederij intern akkoord om de lading vrij te geven aan de geadresseerde op de Bill of Lading.

Colvan adviseert u graag om de juiste keuze te maken.

Kan ik zelf de aankomst van een boot in de gaten houden?2018-08-15T19:53:03+00:00

De afhandelende terminals in Rotterdam hebben een website waarop de aankomsten van boten worden bijgehouden. Hierop is steeds beter te zien of de boot al binnen is, of hij al in lossing ligt en of de container al van boord is. Het is aan te raden een container pas voor transport te plannen als hij definitief van boord is en is vrij gegeven door de douane. Dit om tevergeefse ritten en wachttijden te voorkomen.

Waarom fluctueren zeevrachttarieven?2018-08-15T19:52:40+00:00

Hier is de marktwerking, het spel van vraag en aanbod, in heel zijn hoedanigheid aanwezig. Rederijen proberen de capaciteit van de schepen precies te laten aansluiten bij het lading aanbod. Voor sommige bestemmingen en aflaadhavens lukt dat goed, maar er valt nooit te voorspellen hoe groot het ladingaanbod precies zal zijn.

Met name de import vanuit het Verre Oosten is grillig.

Gaat zeevracht over volume of over gewicht?2018-08-15T19:52:21+00:00

Bij LCL betaal je per cbm of per 1000 kgs (ton). Dat wat voor de groupeur het meest oplevert. Bij FCL betaal je een vaste prijs per container. Er moet wel rekening gehouden worden met maximale gewichten. De container moet ook nog over de weg worden vervoerd en moet zonder problemen op- en af worden gezet.

Waar ligt het omslagpunt LCL / FCL2018-09-18T09:45:20+00:00

Dat is afhankelijk van de bestemming (export) of aflaadhaven (import). Vaak is het zo dat de LCL zeevrachttarieven nogal eens tegen, of zelfs onder kostprijs worden aangeboden. De groupeurs verdienen aan het lossen en laden van groupage containers en de tarieven die daarvoor worden gehanteerd moeten worden meegenomen in het vergelijk. Toch kunnen we wel stellen dat LCL tot ongeveer 15 cbm voordeliger is dan FCL. Daarboven is meestal FCL de beste keuze. Colvan International Forwarding adviseert u graag bij het berekenen van de voordeligste keuze.

Wie is er verantwoordelijk voor schade als gevolg van vertraging?2018-08-15T19:51:46+00:00

Het vervoeren van goederen brengt altijd het risico van vertraging met zich mee. Rederijen zullen er steeds alles aan doen om de afvaartschema’s zo goed mogelijk aan te houden, maar er kunnen verschillende omstandigheden ontstaan die tot vertraging leiden. Denk hierbij aan een gewijzigde aanlooproute in Europa, technische problemen met het schip of gewoon slecht weer onderweg. Bij acceptabele vertragingen zullen rederijen geen enkele aansprakelijkheid accepteren. Colvan adviseert de klant om producten tijdig te versturen en altijd een marge inbouwen om vertragingen op te vangen.

Is mijn lading verzekerd tegen schade en diefstal?2019-09-10T12:08:28+00:00

De lading wordt verscheept onder de voorwaarden die achter op de Bill of Lading staan geprint. Er is een beperkte aansprakelijkheid en wanneer er de aansprakelijkheid wordt geaccepteerd is de uit te keren vergoeding vaak niet toereikend ( SDR 2 Per kg). Daarom raden wij de klant aan een doorlopende transportverzekering af te sluiten of per verscheping te verzekeren. Colvan kan dit voor u regelen.

Regelt Colvan International Forwarding alleen de zeevracht of ook het hele traject?2018-09-18T09:48:15+00:00

Dat kan beide, maar die keuze is aan de klant. Om lading van huis tot huis te vervoeren is een goede samenwerking met agenten wereldwijd noodzakelijk. Omdat Colvan onafhankelijk is v.w.b het aanstellen van agenten, werken wij uitsluitend samen met gekwalificeerde bedrijven. Toch adviseren wij vaak om bij import de lading FOB te kopen zodat de leverancier controle heeft over de lokale kosten. Bij export adviseren wij de lading tot aan de haven van bestemming te boeken, CFR of CIF. De ontvanger kan dan met zijn vaste agent de inklaring en aflevering aan huis organiseren.

Warehousing

Bulkopslag of alleen palletopslag?2018-09-18T08:19:46+00:00

Voor beide typen goederen heeft Colvan opslagmogelijkheden.
De Colvan medewerkers kunnen u hierin adviseren.

Kunnen er ook douanegoederen worden opgeslagen?2018-09-18T08:19:16+00:00

Douanegoederen (T1) kunnen worden opgeslagen.
De Colvan medewerkers kunnen u hierin assisteren.

Zijn goederen verzekerd tegen schade, verlies en diefstal?2018-09-18T08:18:37+00:00

Een logistiek dienstverlener is aansprakelijk voor schade aan en/of het verlies van de zaken, ontstaan tijdens de periode van inontvangstneming tot aflevering.
De aansprakelijkheid is beperkt SDR 4 per kg met een maximum van SDR 100.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak.

Slaat Colvan International Forwarding alle soorten goederen op?2018-09-18T08:20:48+00:00

Colvan slaat alleen ongevaarlijke handelsgoederen op. Gevaarlijk goederen (Chemicaliën) en aan bederf onderhevige goederen (Groenten en fruit) worden niet op- of overgeslagen.
Colvan kunt u wel assisteren met het vinden van de juiste partner voor het op- en overslaan van deze goederen.

Nationaal transport

Wat is het maximale gewicht dat de container mag wegen?2018-09-18T08:27:05+00:00

Dit is terug te vinden op de container zelf onder “payload”.
Tevens dient er rekening te worden gehouden met de maximum toegestane gewicht van een vrachtwagen in Nederland en in de andere Europese landen bij internationaal containertransport. In Nederland mag dit nooit meer dan 50 ton zijn.
In de praktijk kunnen de maximale payloads van 40ft containers doorgaans wel over de weg vervoerd worden. Echter, twee 20ft containers op één chassis met beiden een maximum payload levert wel een probleem op. Als richtlijn wordt aangehouden dat het totaal van 2 x 20ft niet boven de 28.000 kgs mag uitkomen.

De containerverzegeling ontbreekt, wat nu?2018-09-18T08:26:29+00:00

Op de Bill of Lading staat het zegelnummer vermeld. Dit zegel moet door de geadresseerde gecontroleerd worden op breuk en overeenkomend zegelnummer alvorens het zegel wordt verwijderd. Bij onregelmatigheden mag het aanwezige zegel niet worden verbroken en dient er onmiddellijk contact te worden gelegd met Colvan om hiervan melding te maken.
Is er helemaal geen zegel aanwezig dan dient dit aan Colvan te worden gemeld en een aantekening op de vrachtbrief worden gemaakt.

De container stinkt, wat nu?2018-09-18T08:26:00+00:00

Bij export zal de lege container al bij het uithalen op de terminal worden gecontroleerd of de container stankvrij is. Mocht een lege container toch niet stankvrij worden aangeboden dan moet onmiddellijk worden gestopt met laden en contact worden opgenomen met Colvan. Colvan zal de vervoerder en de rederij hierover inlichten en zorgen dat er een ander container wordt aangeboden.
Bij Import moet er onmiddellijk worden gestopt met lossing en dient er contact te worden gelegd met Colvan. Als de container dusdanig stinkt dat het ongezond lijkt om verder te lossen, of dat het aantoonbaar schade veroorzaakt aan goederen of lossend personeel in de container, zal Colvan de vervoerder en de rederij hierover inlichten en de rederij de gelegenheid geven om een schade-expert en gasdokter langs te sturen. Lukt dit niet binnen een acceptabele tijd dan zal de rederij dit aangeven en zal Colvan een gasdokter regelen.
De eventuele schade aan goederen en container moet worden vastgelegd in een rapportage en er dient een aantekening te worden gemaakt op de vrachtbrief. Zo mogelijk completeren door het maken van foto’s.
Colvan International Forwarding zal de vervoerder of rederij aansprakelijk stellen voor de eventuele schade.

De container is vuil, wat nu?2018-09-18T08:25:23+00:00

Bij export zal de lege container al bij het uithalen op de terminal worden gecontroleerd of de container veegschoon is. Mocht een lege container toch vuil worden aangeboden dan moet onmiddellijk worden gestopt met laden en contact worden opgenomen met Colvan. Colvan zal de vervoerder en de rederij hierover inlichten en zorgen dat er een ander container wordt aangeboden.
Bij Import moet er onmiddellijk worden gestopt met lossing en dient er contact te worden gelegd met Colvan. Als de container dusdanig vuil is dat het ongezond is om verder te lossen, of dat het aantoonbaar schade veroorzaakt aan de goederen in de container, zal Colvan de vervoerder en de rederij hierover inlichten en de rederij de gelegenheid geven om een schade-expert langs te sturen. Lukt dit niet binnen een acceptabele tijd dan zal de rederij dit aangeven en kan er verder worden gegaan met lossen.
De eventuele schade aan goederen en container moet worden vastgelegd in een rapportage en er dient een aantekening te worden gemaakt op de vrachtbrief. Zo mogelijk completeren door het maken van foto’s.
Colvan International Forwarding zal de vervoerder of rederij aansprakelijk stellen voor de eventuele schade.

De container blijkt lek, wat nu?2018-09-18T08:25:00+00:00

Bij export zal de lege container al bij het uithalen op de terminal worden gecontroleerd op gaten in het dak, de wanden en de vloer. Mocht een lege container toch worden aangeboden met gaten dan moet onmiddellijk worden gestopt met laden en contact worden opgenomen met Colvan. Colvan zal de vervoerder en de rederij hierover inlichten en zorgen dat er een ander container wordt aangeboden.
Bij Import moet er onmiddellijk worden gestopt met lossing en dient er contact te worden gelegd met Colvan. Colvan zal de vervoerder en de rederij hierover inlichten en de rederij de gelegenheid geven om een schade-expert langs te sturen. Lukt dit niet binnen een acceptabele tijd dan zal de rederij dit aangeven en kan er verder worden gegaan met lossen.
De eventuele schade aan goederen en container moet worden vastgelegd in een rapportage en er dient een aantekening te worden gemaakt op de vrachtbrief. Zo mogelijk completeren door het maken van foto’s.
Colvan International Forwarding zal de vervoerder of rederij aansprakelijk stellen voor de eventuele schade.

Hoeveel tijd is er om een container te lossen of te laden voordat wachturen worden berekend?2018-09-18T08:24:26+00:00

De prijs van een containerrit wordt bepaald door het aantal kilometers en de tijd die een chauffeur nodig heeft om de rit uit te voeren. In de prijs zijn twee uren opgenomen voor het lossen of laden van de container. Wordt deze tijd overschreden dan kunnen extra wachturen, of gedeelten ervan, worden doorberekend.

Is mijn lading verzekerd tegen schade, verlies en diefstal?2018-09-18T08:23:54+00:00

De vervoerder is beperkt aansprakelijk voor schade aan de goederen of schade als gevolg van geheel of gedeeltelijk verlies of schade als gevolg van vertraging in de aflevering.
De schadevergoeding volgens AVC-condities is maximaal € 3,40 per kg.
De schadevergoeding volgens CMR-condities is maximaal SDR 8,33 per kg.
Voor de complete tekst verwijzen wij naar de AVC-condities voor nationaal transport en de CMR-condities voor internationaal transport.

Internationaal transport

Heeft iedere vrachtwagen een laadklep en pompwagen?2018-09-18T08:43:14+00:00

Dat is niet altijd het geval. In het algemeen is het materiaal waarmee de nationale distributie wordt gedaan wel uitgerust met klep en pompwagen, maar bij grotere partijen worden ook wel trailers zonder deze faciliteiten ingezet.
Bij internationale wegtransport is het materiaal maar zelden uitgerust met laadklep en pompwagen.
Colvan adviseert de klant om altijd aan te geven of er een vrachtwagen met laadklep en pompwagen gewenst is.

Is pallets ruilen mogelijk?2018-09-18T08:42:44+00:00

Bij nationaal wegtransport is dit meestal geen probleem. Bij internationaal wegtransport is dit wel vaak problematisch en wordt dit veelal door transportbedrijven geweigerd.
Colvan adviseert u om dit per geval te checken.

Kan ik ook goederen los verladen?2018-09-18T08:42:22+00:00

Voor volle trailerladingen (FTL) is dit meestal geen probleem.
Bij groupage-zendingen (LTL) brengt dit meestal een inefficiënte manier van werken met zich mee waardoor groupage-vervoerders dit meestal weigeren.

Worden transportkosten bepaald door gewicht (kgs) of volume (cbm)?2018-09-18T08:40:37+00:00

In het wegtransport worden tarieven bepaald door de af te leggen afstand, het gewicht en het volume. Hiervoor wordt doorgaans een volume ratio van 1:3 gebruikt, of te wel 1 cbm staat gelijk aan 333 kgs. Daarnaast worden veelal tarieven afgegeven per europallet of blokpallet.
Hierbij wordt meestal de volgende ratio toegepast:
1 europallet = 700 kg betalend gewicht (0,4 laadmeter)
1 blokpallet = 785 kg betalend gewicht (0,5 laadmeter)
1 laadmeter = 1750 kgs

Is mijn lading verzekerd tegen schade, verlies en diefstal?2018-09-18T08:39:44+00:00

De vervoerder is beperkt aansprakelijk voor schade aan de goederen of schade als gevolg van geheel of gedeeltelijk verlies of schade als gevolg van vertraging in de aflevering.
De schadevergoeding volgens AVC-condities is maximaal € 3,40 per kg.
De schadevergoeding volgens CMR-condities is maximaal SDR 8,33 per kg.
Voor de complete tekst verwijzen wij naar de AVC-condities voor nationaal transport en de CMR-condities voor internationaal transport.

Douanezaken

Wat is een factuurverklaring?2018-09-18T09:27:13+00:00

Een factuurverklaring is een oorsprongsverklaring. Voor goederen met een beperkte waarde (Tot € 6.000) en vanuit bepaalde landen met preferentiële oorsprong geldt een korting of zelfs vrijstelling op het invoerrechtentarief.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de KvK :
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationale-handel/importeren/minder-of-geen-invoerrechten-betalen-zo-werkt-het/
De declaranten van Colvan International Forwarding kunnen u assisteren bij de vraag of een factuurverklaring voor u van waarde is.

Wat is een Attest van Oorsprong?2018-09-18T09:26:10+00:00

Het Attest van Oorsprong vervangt op termijn het Form A en geeft aan dat goederen van oorsprong zijn uit ontwikkelings- of minder ontwikkelde landen waarmee de E.U. het APS akkoord heeft gesloten. Met het Attest van Oorsprong is het mogelijk om korting of vrijstelling op invoerrechten te krijgen.
Het Attest van Oorsprong is een verklaring die door de exporteur op de factuur wordt gezet. Voor waarden boven de € 6.000 zal de exporteur zich moeten registreren in het Zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX)
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de KvK :
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationale-handel/importeren/minder-of-geen-invoerrechten-betalen-zo-werkt-het/
De declaranten van Colvan International Forwarding kunnen u assisteren bij de vraag of een Attest van Oorsprong voor u van waarde is

Wat is een Form A?2018-09-18T09:25:11+00:00

Een certificaat Form A is eigenlijk een oorsprongscertificaat dat aantoont dat de goederen zijn gefabriceerd in ontwikkelings- en minder ontwikkelde landen waarmee de E.U. het APS akkoord heeft gesloten. Met een Form A is het mogelijk om korting of vrijstelling op invoerrechten te krijgen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de KvK :
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationale-handel/importeren/minder-of-geen-invoerrechten-betalen-zo-werkt-het/
De declaranten van Colvan kunnen u assisteren bij de vraag of een Form A voor u van waarde is.

Wat is een certificaat Eur.1?2018-09-18T09:24:35+00:00

Een certificaat Eur.1 toont aan dat de goederen een preferentiële oorsprong hebben.
Bij het overleggen van een certificaat EUR.1 bij invoer kan korting of zelfs vrijstelling van invoerrechten worden verleend.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de KvK :
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationale-handel/importeren/minder-of-geen-invoerrechten-betalen-zo-werkt-het/
De declaranten van Colvan kunnen u assisteren bij de vraag of een Eur.1 voor u van waarde is.

Wat is een verlaagd invoerrechten tarief?2018-09-18T09:22:57+00:00

Goederen die in de E.U. worden binnen gebracht vanuit landen waarmee de E.U. preferentiële handelsovereenkomsten heeft, kunnen meestal tegen een verlaagd of zelfs 0% invoerrechten tarief worden ingevoerd. De oorsprong van de goederen wordt dan aangetoond door overlegging van bijvoorbeeld een certificaat EUR.1, een Form A, een factuurverklaring of een Attest van Oorsprong.
De declaranten van Colvan kunnen u assisteren bij het bepalen of er verlaagde invoerrechten mogelijk zijn voor uw product.

Wat betekent T1 status?2018-09-18T09:22:24+00:00

Met de T1 status van goederen wordt eigenlijk bedoeld dat de goederen zich nog niet in het vrije verkeer van de E.U. bevinden. De verschuldigde rechten zoals invoerrechten, accijnzen, landbouwheffingen maar ook de btw zal nog moeten worden betaald.
Goederen met de T1 status kunnen wel worden vervoerd en worden opgeslagen binnen de E.U. Hiervoor zullen douanedocumenten moeten worden opgemaakt.
Colvan helpt u graag met verzorgen van deze documenten.

Wat is een douaneloods?2018-09-18T09:22:04+00:00

Een douaneloods, of beter gezegd een douane-entrepot, is een plaats waar goederen kunnen verblijven zonder dat er invoerrechten, accijnzen, heffingen of btw wordt afgedragen.
De goederen blijven onder douanetoezicht en kunnen alleen het entrepot verlaten als de verschuldigde rechten alsnog worden betaald door een aangifte ten invoer, of dat er een douane document T1 wordt opgemaakt voor transport naar buiten de E.U. of voor overbrenging naar een ander douane-entrepot.
Het gebruik van een douane-entrepot is dus vooral bedoeld voor goederen waarvan nog niet bekend is welke bestemming ze zullen krijgen.
Colvan International Forwarding helpt u graag met opslaan van uw douanegoederen.

Ik heb invoerrechten betaald over goederen die ik nu wil verkopen buiten de E.U. Krijg ik nu invoerrechten terug?2018-09-18T09:21:31+00:00

In principe werkt de douane hier niet aan mee. Er zijn namelijk douaneregelingen waardoor er geen invoerrechten betaald hoeft te worden op het moment van invoer in de E.U. als bekend is dat de goederen in een later stadium weer buiten de E.U. worden verkocht. Denk hierbij aan het opslaan van goederen in een douaneloods, of het aanvragen van een vergunning voor tijdelijke invoer. Bevinden de goederen zich eenmaal in het vrije verkeer van de E.U., dan kan de douane de identiteit van die specifieke goederen niet meer vaststellen en zich er ook niet van verzekeren dat dezelfde goederen de E.U. verlaten.
Bij hoge uitzondering en voldoende bewijs dat de identiteit van de goederen is komen vast te staan kan de douane per geval beslissen of er alsnog kan worden meegewerkt aan een verzoek tot teruggaaf.
De declaranten van Colvan International Forwarding kunnen u hierbij assisteren of bij machtiging van de klant, het verzoek tot teuggaaf indienen.

Ik heb een verkeerde waarde opgegeven. Kan de aangifte nog worden aangepast?2018-09-18T09:21:06+00:00

Wanneer de invoer aangifte nog niet definitief is afgehandeld kan de douanewaarde worden aangepast. Is de aangifte definitief afgehandeld, dan kan bij een te hoge waarde een verzoek tot teruggaaf worden gedaan. Het is van belang dat uit contracten, boeken en bescheiden zal blijken dat de waarde onjuist is opgegeven. Bij een te lage waarde zal er een verzoek tot nabetaling worden gedaan.
De declaranten van Colvan kunnen hierbij assisteren of bij machtiging van de klant, het verzoek tot teruggaaf indienen.

Ik krijg een douane-boete, wat nu?2018-09-18T09:20:47+00:00

Een douane boete kan worden opgelegd als gevolg van het doen van o.a. een onjuiste of onvolledige aangifte, het beschikbaar stellen van valse gegevens of het niet bewaren van boeken, bescheiden of andere gegevens. Is Colvan als Direct Vertegenwoordiger aantoonbaar in gebreke gebleven, dan is het aannemelijk dat Colvan de partij is die de boete zal moeten voldoen. Heeft Colvan de instructies van de klant opgevolgd dan zal de boete voor rekening komen van de Direct Vertegenwoordigde, de klant dus.
Er is altijd een mogelijkheid om bezwaar en beroep in te dienen tegen de boete.
De declaranten van Colvan kunnen u hierin bijstaan.

Als gevolg van de vertraging door douanecontrole heb ik nu zelf ook kosten terwijl na controle bleek dat aangiften juist waren. Kan ik nu de douane hiervoor een rekening sturen?2018-09-18T09:20:18+00:00

De douane zal geen kosten vergoeden. De douane moet haar taak op een goede manier kunnen uitvoeren en daaronder valt ook het regelmatig opnemen of visiteren van goederen. Het is daarom verstandig om steeds rekening te houden met een eventuele vertraging als gevolg hiervan.

Ik krijg extra kosten doorberekend als gevolg van douanecontrole, is dat terecht?2018-09-18T09:19:21+00:00

Als er door de douane een pre-scan wordt uitgevoerd dan vindt dat in feite plaats wanneer de lading nog onder regie van de rederij is. De rederij moet er voor zorgen dat de container wordt aangeboden voor de douanescanner. Voor de handelingen die moeten worden uitgevoerd om dit mogelijk te maken berekenen de rederijen een vast bedrag.
Mochten er verdachte zaken worden aangetroffen en moet de container ter plekke worden gelost dan hebben rederijen het recht om de kosten hiervoor door te belasten.
Bij controle als gevolg van de aangifte ten invoer kunnen er extra kosten ontstaan als de container op de terminal moet worden gelost (FCL). Tevens zullen er kosten zijn voor het ontgassen van de container.
Bij groupage lading (LCL) zal de visitatie plaatsvinden bij de douaneloods van de groupeur en bij luchtvracht in de tweede linieloods. Voor het assisteren van de douane bij de visitatie en het afstemmen van de visitatie tussen importeur, aangever en douane kunnen kosten worden doorberekend.

De douane heeft de container al gescand, maar wil nu ook nog mijn goederen controleren. Mag dat?2018-09-18T09:18:44+00:00

De douane kan aan de hand van het scheepsmanifest containers selecteren om te scannen.
Dit noemen we ook wel de pre-scan. Deze scan staat los van de controle die eventueel voortkomt uit de aangifte ten invoer. Controleert de douane met de pre-scan vooral op verdachte goederen in een container, met een douanevisitatie controleert de douane voornamelijk of de aangegeven goederen overeenkomen met wat er in de container wordt aangetroffen.

De douane wil mijn goederen controleren, wat nu?2018-09-18T09:17:40+00:00

De melding van de douane zal altijd eerst aan Colvan International Forwarding worden gedaan. De declaranten van Colvan gaan met de klant in contact om de controle te melden en zo nodig een locatie en tijdstip af te spreken. In beginsel vindt de controle plaats op de locatie waar de goederen op moment van aangifte zijn. Controles op ander locaties is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Bij invoer van containers kan dat ook bij lossing op de plaats van bestemming. Uiteindelijk beslist de douane of hier toestemming aan kan worden gegeven.
De declaranten van Colvan houden u op de hoogte van de voortgang en uitkomst van de controle.

Wat houdt de verleggingsregeling art 23 wet OB 1968 in?2018-09-18T09:17:15+00:00

Met deze regeling voorkomt u dat u als regelmatig importeur het verschuldigde bedrag aan btw bij invoer aan de douane moet afdragen.
Beschikt u over de vergunning art. 23 dan geeft u de btw aan bij uw btw-aangifte.

Over welk bedrag wordt de btw bij invoer berekend?2018-09-18T09:16:52+00:00

De btw bij invoer wordt berekend over de douanewaarde vermeerderd met de kosten van transport tot aan het magazijn van de importeur vermeerderd met het bedrag aan invoerrechten dat verschuldigd is.

Wat is de douanewaarde?2018-09-18T09:16:18+00:00

De douanewaarde is de waarde die de goederen heeft op het moment dat ze de grens van de E.U. passeren. Deze waarde bestaat niet alleen uit de waarde op de factuur alleen, maar moet ook de kosten van o.a. het transport en de verzekering tot aan de grens van de E.U. bevatten.
In het kort komt het erop neer dat vrachtkosten en verzekeringspremie moet worden bijgeteld wanneer een leverancier bijvoorbeeld FOB levert van buiten de E.U.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst / Douane :
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HD/douanewaarde.html
De declaranten van Colvan International Forwarding zijn opgeleid om tot een juiste bepaling van de douanewaarde te komen.

Over welk bedrag worden invoerrechten berekend?2018-09-18T09:14:13+00:00

Invoerrechten worden berekend over de douanewaarde. Dit is niet altijd alleen maar de factuurwaarde van uw leverancier.

Waar vind ik de goederencodes?2018-09-18T09:13:36+00:00

De goederencodes zijn beschikbaar op de website van de Belastingdienst / Douane :
http://tarief.douane.nl/arctictariff-public-web/#!/home

Wie bepaalt de goederencodes?2018-09-18T09:12:55+00:00

Als importeur of exporteur wordt u geacht te weten onder welke goederencode u uw goederen laat aangeven. Op de website van de Belastingdienst/ Douane is de online versie van het Tarief beschikbaar waar niet alleen de juiste goederencode is te vinden maar ook het bijbehorende invoerrechten percentage.
De declaranten van Colvan helpen u graag bij het vaststellen van de juiste goederencode.

Waarom moet er steeds opnieuw een officiële opdracht tot het doen van een in- en uitvoeraangifte worden verstrekt?2018-09-18T09:12:37+00:00

Iedere douaneaangifte staat op zich en daarvoor moet steeds opnieuw een opdracht worden gegeven. Colvan International Forwarding stelt eventueel een standaard opdracht ter beschikking waarbij de klant alleen nog de variabelen zoals goederencodes en factuurnummers hoeft in te vullen.
Voor importeurs met vaste leveranciers en een beperkt aantal producten of artikelen kunnen ook doorlopende opdrachten worden opgesteld.
Colvan adviseert u graag hierbij.

Waarom is een machtiging tot Directe Vertegenwoordiging noodzakelijk.2018-09-18T09:10:38+00:00

Zonder deze machtiging kan Colvan niet optreden als direct vertegenwoordiger en kunnen er geen in- of uitvoer aangiften namens de klant worden verzorgd via het douane aangifte systeem AGS. Colvan helpt u graag bij het opstellen van de machtiging en neemt de papierwinkel van u over.

Beschikt Colvan International Forwarding over gediplomeerde declaranten?2018-09-18T09:09:56+00:00

Colvan beschikt over gediplomeerde declaranten waardoor vakkundige en professionele douane aangiften verzekerd zijn.

Handelt Colvan International Forwarding zelf zijn in- en uitvoeraangiften af?2018-09-18T09:01:02+00:00

Colvan beschikt over de nodige douanevergunningen om zowel invoer- als uitvoer aangiften te verzorgen. Hierdoor bent u verzekerd van een snelle en vakkundige aangifte procedure.

Is Colvan International Forwarding AEO gecertificeerd en wat zijn de voordelen?2018-09-18T08:59:58+00:00

Colvan International Forwarding is sinds 12 maart 2012 volledig gecertificeerd (Vereenvoudigde regelingen en veiligheid) en geniet daarmee vaan een aantal voordelen :
– minder fysieke- en documentcontroles
– voorrang bij controle als Colvan voor controle is geselecteerd
– op verzoek kan een controle op een bepaalde plaats plaatsvinden
– geen controle op eerder gecontroleerde criteria bij een latere vergunningaanvraag
– voorafgaande kennisgeving bij controles
– minder gegevens verstrekken in de summiere aangifte
– erkenning AEO-vergunning veiligheid (AEO-S) door andere landen (buiten de EU)
Als Colvan uw aangiften ten Invoer- en Uitvoer verzorgt profiteert u ook van die voordelen.

Kan Colvan International Forwarding op iedere plaats in NL in- en uitvoeraangiften verzorgen?2018-09-18T08:58:32+00:00

Via het elektronische douane aangifte systeem (AGS) kan Colvan vanuit Waddinxveen op alle toegestane douanelocaties invoer- en uitvoeraangiften verzorgen.

Direct meer informatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.